Lúgos víz, méregtelenítés, méregtelenítő kúra

NANNA lúgos víz és struktúrált vízcsalád, salaktalanításhoz méregtelenítéshez és immunrendszer erősítéshez

Érdekvédelmi szervezet a funkcionális élelmiszerekért

Megalakult 2014. május 20-án a Funkcionális Élelmiszerlánc Terméktanács (FÉLT), melynek ötletadója, aktív szervezője cégünk, az Aqua-Plastech kft tulajdonos ügyvezetője, Darabos János.

A FÉLT egy olyan érdekvédelmi szervezet, ami a kiváló funkcionális élettani hatásokkal bíró élelmiszertermelők, gyártók, feldolgozók, kereskedők, felhasználók (wellness, éttermek, közétkeztetés, sport) és a tudomány érdekeit hivatott összefogottan segíteni.

FÉLT szervezet Aqua-Plastech

A terméktanács célja

1. A FÉLT tagjainak tevékenységét összehangolja, érdekeiket hatékonyan védelmezi, és a terméktanácsi feladatokat ellátja.

2. A funkcionális élelmiszerlánc és az ehhez szorosan kapcsolódó jogi fogalmak és jogszabályi háttér kialakításában való együttműködés, érdekképviselet.

3. A funkcionális élelmiszerlánchoz kötődő hazai vonatkozások összegyűjtése, egységesítése, koordinálása.

4. Kialakuljon és fenntartható legyen a hazai perspektivikus, stratégiai fejlesztésű, egészségvédő, funkcionális, hagyományos és tájjellegű, organikus, bio, hungarikum, kézműves élelmiszereket előállító, forgalmazó, felhasználó vállalkozásokat és szervezeteket reprezentáló piaci kapcsolatok viszonyrendszere.

5. A szélsőséges piaci helyzetek, érdekkonfliktusok megelőzhetőek, illetve kezelhetőek legyenek más ágazatokkal és azok képviselőivel.

6. A funkcionalitásában sajátos – perspektivikus – élelmiszereket előállító termelők, feldolgozók, kereskedők és fogyasztók közötti, a közös érdekek mentén történő konszenzus és kooperáció megteremtése.

7. A funkcionalitásában sajátos – perspektivikus – élelmiszereket előállító piaci szereplők rendelkezzenek azokkal az ismeretekkel (különösen információkkal, adatokkal és előrejelzésekkel), amelyek szükségesek a gazdasági tevékenység tervezhetőbbé tételéhez, valamint az eredményes együttműködéshez.

8. A funkcionalitásában sajátos – perspektivikus – élelmiszerek fogyasztása növekedjen, javuljon ezen élelmiszerek hazai és nemzetközi piaci pozíciója.

9. A magyar funkcionalitásában sajátos – perspektivikus – élelmiszerek társadalmi megítélése javuljon Magyarországon és külföldön.

10. A funkcionalis élelmiszerlánc résztvevői között, a résztvevő gazdasági társaságok, kutató és oktatóhelyek szervezetek közös szakmai platformja alakuljon ki.

11. Jöjjön létre a fogyasztók tudományosan megalapozott, etikus, hiteles tájékoztatása a funkcionalitásában sajátos – perspektivikus élelmiszerekhez és az élelmiszerlánc szereplőihez kötődően.

12. Együttműködés a Kormányzat egészségügyi és életmód programjaiban, a fogyasztók egészségtudatos táplálkozási ismereteinek növelése érdekében.

 

A terméktanács feladata

A Funkcionális Élelmiszerlánc Terméktanács – figyelemmel az Európai Unió és a Magyar Köztársaság jogszabályainak és jogi normáinak rendelkezéseire és irányelveire – az alábbi feladatokat végzi:

1. Közreműködik a funkcionalitásában sajátos – perspektivikus – élelmiszerek piacismeretének és átláthatóságának növelésében;

2. hozzájárul a funkcionalitásában sajátos – perspektivikus – élelmiszerek forgalomba hozatalának jobb koordinációjához, különösen kutatási és piacelemzési tevékenység folytatása és új piaci felületek szervezése révén;

3. biztosítja azon információkat és koordinálja azokat a piaci kutatásokat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a termelés a piaci igényeknek, valamint a fogyasztói ízlésnek és elvárásoknak jobban megfelelő termékekhez igazodjon, különös tekintettel a termékminőségre, környezeti fenntarthatóságra;

4. közreműködik az ökológiai, bio, fenntartható, organikus termelésben rejlő lehetőségek kiaknázásában, az ilyen típusú termelés, valamint az eredetmegjelölések, minőségi védjegyek (tanúsító védjegyek) és földrajzi árujelzők védelmének és használatuk előmozdításának érdekében;

5. elősegíti a piaci szereplők szervezeteinek második és harmadik szintű együttműködését;

6. részt vesz a Funkcionális Élelmiszerlánc Terméktanács céljaival összhangban működő szervezet(ek), alapítvány(ok) létrehozásában és működtetésében, illetőleg már működő ilyen szervezetekkel együttműködik;

7. részt vesz a Kormányzatnak a funkcionalitásában sajátos – perspektivikus – élelmiszereket és fogyasztókat érintő és szabályozó tevékenységében, a döntés-előkészítés szakaszában és véleményezi a termékkört, élelmiszerláncot érintő kormányzati intézkedéseket;

8. a tagok tevékenység eredményességének előmozdítására szakmai információs rendszert működtet. Piacszervező munkája közben figyelemmel kíséri a kereskedelmi adatok alakulását;

9. az Európai Unió szabályainak keretei között javaslatot tesz a hazai piaci szereplők érdekeinek védelmét szolgáló intézkedésekre;

10. együttműködik a különböző tudományos és oktatói intézményekkel, szakmai egyesületekkel, terméktanácsokkal, gazdasági és szakmai kamarákkal, valamint szövetségekkel és kapcsolatot tart fenn a funkcionalitásában sajátos – perspektivikus – élelmiszerek elsődleges termelőivel-, feldolgozással és kereskedelemmel, vendéglátással  foglalkozó nemzetközi és hazai szervezetekkel;

11. szakmai-, érdekképviseleti-, marketing- és gazdálkodási kiadványokat készít, illetve azok kiadásában közreműködik;

12. szolgáltatást nyújt a szakmai továbbképzés, a szaktanácsadás és az ismeretterjesztés területén, illetőleg az e tevékenységekhez kapcsolódó szakmai területeken;

13. a tagság tájékoztatása érdekében szakmai konferenciákat, bemutatókat, börzéket, tapasztalatcseréket, fórumokat és kiállításokat szervez, illetve közreműködik azok szervezésében;

14. marketing programot állít össze és hajt végre, amellyel elősegíti a funkcionalitásában sajátos – perspektivikus – élelmiszer fogyasztás növelését, hozzájárulva ezzel a funkcionális élelmiszerlánc sikeres működéséhez;

15. közreműködik a funkcionalitásában sajátos – perspektivikus – élelmiszerek fogyasztását népszerűsítő, a nevelő-oktató, az egészséges táplálkozás fontosságát ismertető programok lebonyolításában.